Preview Mode Links will not work in preview mode

Newsweek #ToTwojeWybory


Oct 1, 2018

Rozmowa Marcina Antosiewicza z Dariuszem Ćwiklakiem o tym, jaką rolę w kampanii wyborczej odgrywają księża i czy wpływają oni na decyzję Polaków