Preview Mode Links will not work in preview mode

Newsweek #ToTwojeWybory


Oct 21, 2018

Maciej Gajek o tym, jak przebiega kontrola wyborów i czy cisza wyborcza ma sens.