Preview Mode Links will not work in preview mode

Newsweek #ToTwojeWybory


Oct 22, 2018

Aleksandra Karasińska rozmawia z Ryszardem Holzerem o wyniku wyborów samorządowych.